Да подхранваме брака

Браковете биха били по-щастливи, ако се подхранват по-внимателно.

Старейшина Ръсел М. Нелсън Мои обични братя и сестри, благодаря ви за вашата любов към Господ и Неговото Евангелие. Където и да живеете, вашият праведен живот дава добър пример в тези дни на упадащ морал и разпадащи се бракове.

Като пътуваме по света, ние, братята, понякога виждаме обезпокояващи гледки. При неотдавнашен полет седях зад един съпруг и съпруга. Тя очевидно обичаше своя съпруг. Докато милваше врата му, можех да видя нейната брачна халка. Тя се гушкаше в него и облягаше главата си на рамото му, търсейки неговата близост.

За разлика от нея той изглеждаше напълно незаинтересован от нейното присъствие. Беше изцяло съсредоточен върху една електронна игра. През целия полет вниманието му беше приковано върху това устройство. Нито веднъж не погледна към нея, не говори с нея или не отвърна на силното й желание за внимание.

Неговото безразличие ме караше да извикам: „Отвори си очите, човече! Не виждаш ли? Обърни внимание! Съпругата ти те обича! Тя се нужда от теб!”

Повече не знам за тях. Оттогава не съм ги виждал. Вероятно безпричинно се разтревожих. Ако този човек знаеше за моето притеснение за тях, най-вероятно би ме съжалил, че не знам как да използвам такава вълнуваща играчка.

Но аз знам следните неща: Знам, че „бракът между мъжа и жената е постановен от Бог и че семейството заема централно място в плана на Твореца за вечната съдба на Неговите деца”1. Знам, че земята била сътворена и че Господната Църква била възстановена, за да могат семействата да бъдат запечатани и въздигнати като вечна единица2. И знам, че един от лукавите методи на Сатана за разклащане основите на Господното дело е да напада свещената институция на брака и семейството.

Бракът носи по-големи възможности за щастие от всяка друга човешка връзка. И все пак някои семейни двойки не достигат до пълния й потенциал. Позволяват тяхната романтика да закърнее, да се вземат един друг за даденост, да допускат други интереси или облаци на невнимание да затъмнят визията на това, което брака им наистина може да бъде. Браковете биха били по-щастливи, ако се подхранват по-внимателно.

Осъзнавам, че много зрели членове на Цървата не са женени. Те се справят с изпитанията на живота сами не по своя вина. Нека на всички да ни бъде напомнено, че според времето и начинът на Господ никоя благословия няма да бъде отказана на верните Му светии3. За онези от нас, които са семейни или ще се оженят, предлагам две стъпки, които може да предприемете, за да имате по-щастлив брак.

I. Доктринална основа
Първата стъпка е да схванете доктриналната основа на брака. Господ заявява, че бракът е законно съчетание на един мъж и една жена: „Женитбата е постановена за човека от Бога.

Затова законно е той да има една съпруга и те двамата трябва да бъдат една плът, и всичко това, за да може земята да отговори на целта на сътворението си”4.

Светските течения, които дават някакво друго определение на брака, за съжаление биха послужили да разрушат институцията брак. Подобни проекти са в разрез с плана на Бог.

Именно Той казва: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една плът”5.

Писанията също така потвърждават, че „нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа”6.

Бракът е мястото, където се изгражда социалния ред, извор на добродетел и основа за вечно възвисяване. Бракът е божествено определен като вечен завет7. Бракът е осветен, когато се пази и почита със святост. Този съюз е не само между съпруга и съпругата; той включва партньорството с Бог8. Съпругът и съпругата „имат важната отговорност да се обичат и да се грижат един за друг”9. Децата, родени в този брачен съюз, са „наследството от Господа”10. Бракът е само пъпката на семейния живот; родителството е неговото цвете. И този букет става дори по-красив, когато е благословен с внуци. Семействата могат да станат толкова вечни, колкото самото царство Божие11.

Бракът е и заповед, и възвисяващ принцип на Евангелието12. Тъй като е постановен от Бог, интимните физически изрази на брачната обич са свещени. Въпреки това обикновено тези божествени дарове са осквернени. Ако една двойка позволи долен език или порнография да опорочи тяхната интимност, те обиждат своя Създател, като унижават и омаловажават своите собствени божествени дарове. Истинското щастие се основава на лична чистота13. Писанията заповядват: „Бъдете чисти”14. Бракът трябва винаги да бъде завет, който да издига съпрузи и съпруги до възвисяването в селестиална слава.

Бракът е предвиден от Господ да устои отвъд физическата смърт. Неговият план предоставя вечно обезсмъртяване на семейството в царството Божие. Неговият план предоставя храмове и възможности в тях да се отслужва за живите и починалите. Брак, запечатан там, създава съпруг и съпруга в този славен ред от единство, толкова необходим за усъвършенстването на Божието дело15.

Ученията, свързани с брака, включват личния свободен избор и отговорност. Всички ние сме отговорни за своите избори. Двойките, благословени с деца, са отговорни пред Бог за грижата, която проявяват към своите деца.

Като се срещам със свещенически ръководители, често питам за приоритетите на различните им отговорности. Обикновено споменават важните си църковни задължения, за които са били призовани. Малцина си спомнят за отговорностите си у дома. При все това свещеническите санове, ключове, призования и кворуми са предназначени да възвисяват семействата16. Свещеническата власт е била възстановена, така че семействата да могат да бъдат запечатани завинаги. Тъй че, братя, вашето най-важно свещеническо задължение е да подхранвате вашия брак – да се грижите, уважавате, почитате и обичате своята съпруга. Бъдете благословия за нея и децата ви.

II. Укрепване на брака
Като имаме наум тези доктринални основи, нека обмислим втората стъпка – конкретните действия, които ще укрепят един брак. Ще дам примерни предложения и ще поканя всяка двойка насаме да размисли върху тях и да ги приспособи, както е необходимо според конкретните обстоятелства.

Предложенията ми се състоят от три глагола, изразяващи действие: да оценя, да общувам и да съзерцавам.

Да оценя – да кажа „Обичам те” и „благодаря ти” – не е трудно. Но тези изрази на любов и признателност са повече от признание за добро намерение или постъпка. Те са израз на мили обноски. Когато признателни партньори търсят доброто един в друг и искрено си отправят комплименти един на друг, съпругите и съпругът ще се стремят да станат хората, описани в тези комплименти.

Предложение номер две – да общувате добре със своята половинка е също важно. Доброто общуване включва отделяне на време, за да планирате заедно. На двойките им е нужно лично време, за да наблюдават, говорят и наистина да се изслушват един друг. Те трябва да си сътрудничат – да си помагат един на друг като равностойни партьори. Трябва да подхранват както своята духовна, така и физическа близост. Трябва да се стремят да се издигат и мотивират един друг. Брачният съюз устоява, когато целите се разбират и от двете страни. Доброто общуване се усилва и чрез молитвата. Да се молим с конкретно споменаване на добрите дела (или нужди) на партньора подхранва брака.

Третото ми предложение е да се съзерцава. Тази дума има дълбоко значение. Тя има латински корен: con-, означава „със”, а -templum, означава „пространство или място за медитация”. Това е коренът, от който идва думата temple (храм). Ако двойките често съзерцават заедно в храма, светите завети ще бъдат по-добре запомнени и спазвани. Честото участие в храмова служба и редовното семейно изучаване на Писанията подхранват брака и укрепват вярата вътре в семейството. Съзерцанието позволява човек да предусеща и да отеква (или да бъде в съзвучие) с другия и с Господ. Съзерцанието ще подхрани и брака, и Божието царство. Учителят казва, „Не търсете нещата от този свят, но първо търсете да изградите Божието царство и да установите Неговата праведност, и всичко това ще ви се прибави”17.

Приканвам всички женени партньори да обмислят тези предложения и след това да си поставят конкретни цели, които да подхранват вашата собствена връзка. Започнете с искрено желание. Определете онези действия, необходими да благословят вашия духовен съюз и цел. Най-вече не бъдете себелюбиви! Създайте дух на безкористност и щедрост. Ознаменувайте и чествайте всеки ден заедно като скъп дар от небесата.

Президент Харолд Б. Лий казва, „че най-важното Господно дело, което вие и аз някога ще извършим, ще бъде между стените на нашите собствени домове”18. И президент Дейвид О. МакКей заявява, „Никакъв друг успех не може да компенсира провала у дома”19.

Когато вие като съпруг и съпруга разпознаете божествения план във вашия съюз, когато дълбоко почувствате, че Бог ви е събрал един с друг – вашата визия ще се разшири и разбирането ви ще увеличи. Подобни чувства са изразени в текста на една песен, която ми е любима от много време:

Защото ти идваш при мен, с нищо друго освен с любов,
хващаш ръката ми и издигаш взора ми,
аз виждам по-широк свят на надежда и радост,
защото ти идваш при мен!

Защото говориш ми ти със звучен глас,
аз виждам розите да се събуждат в нозете ми,
и съм воден през сълзи и радости към теб,
защото говориш ми ти!

Понеже моя те направи Бог, ще те обичам много аз,
през мрак и светлина, през времето напред дори,
моля се обичта Му да направи небесна любовта ни,
защото моя те направи Бог!20


Нека всеки брак бъде подхранван по този начин е моята молитва, в името на Исус Христос, амин.